Välkommen till Linearworx!

 Specialister inom

  • Konstruktion
  • Specialmaskiner
  • Materialhantering
  • Beräkningar och hållfasthet
  • Installation och montage


Vi utför även

  • CE-märkning och dokumentation
  • Prototyp-arbete
  • Konceptframtagning
  • Projektledning och hantering